Ruimtelijke onderbouwing Loonwerkersbedrijf Marc van Roij Grashoek
25 juni 2015
Bestemmingsplan “Broekhin Zuid 13”
24 juni 2015
Toon alles

In opdracht van Maatschap Van den Berg (www.landgoedblankwater.nl) te Swalmen is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld t.b.v. het oprichten van een nieuwe bedrijfsloods op de bedrijfslocatie van de Blauwe bessenplantage Blankwater 12 te Swalmen. Het betreft een Wabo-projectbesluit (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Het agrarisch bedrijf van de Maatschap is gericht op de productie van blauwe bessen, met een totale bedrijfsomvang van 14 hectare met boerderijwinkel en zomerterras. Voor de opslag en de verwerking van de bessen beschikt het bedrijf over twee bedrijfsloodsen in het buitengebied. De kleinste loods van ca. 150 m² was aan vervanging toe, vanwege de bouwkundige slechte staat. Na sloop van deze loods is ter plaatse een nieuwe loods opgericht worden van 360 m². De nieuwe loods wordt gebruikt voor opslag en nieuw te plaatsen koelinstallaties.

In het project was de landschappelijke inpassing met een kwaliteitsverbetering een vereiste. Guido Paumen, tuinarchitect www.guidopaumen.com, heeft dit deel van het plan voor zijn rekening genomen. Blankwater is een bezoek de moeite waard, vooral als de blauwe bessen rijp zijn.