Nieuwbouw van woningen Maria Theresiastraat te Swalmen
25 juni 2015
Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding politiehondenterrein Boukoul
25 juni 2015
Toon alles

Deze ruimtelijke onderbouwing had betrekking op het omzetten van de agrarische bedrijfswoning naar het gebruik als plattelandswoning op de locatie Graetheideweg 3 te Kelpen-Oler in de gemeente Leudal.

De wetgeving voor plattelandswoningen biedt gemeenten de mogelijkheid (voormalige) bedrijfswoningen aan te wijzen als plattelandswoning, zodat hierin bewoning door derden kan plaatsvinden. Bij aanwijzing als plattelandswoning moet de gemeente afwegen of sprake is van een goed woon- en leefklimaat en of de belangen van omliggende agrarische bedrijven niet worden geschaad.

In veel gemeenten, en ook zo in de gemeente Leudal, doen zich situaties voor waarbij een (in het meer of minder recente verleden gebouwde) agrarische bedrijfswoning wordt bewoond door iemand die niet (of niet meer) functioneel is verbonden met het bijbehorende agrarische bedrijf.

De procedure voor dit project is succesvol verlopen met een tevreden opdrachtgever.