Centrummanagement

In de gemeente Heerlen zijn wij gedurende 7 jaar ingehuurd door de Stichting Centrummanagement Heerlen voor de procedurele en inhoudelijke coördinatie van het Centrummanagement Heerlen. Centrummanagement of binnenstads-management moet gezien worden als een nieuwe vorm van samenwerking tussen private en publieke partners op ruimtelijk-economisch gebied. Samenwerking en commerciële strategie voor winkelgebieden gaan hand in hand. In steeds meer steden wordt overgegaan tot een structurele samenwerking van de private en publieke sector. Daarbij wordt een integrale aanpak nagestreefd: beleid en uitvoering van projecten gaan samen, dit alles om het economisch functioneren te versterken. Dit proces gaat met vallen en opstaan, successen en mislukkingen, maar ook met resultaten.

In de gemeente Boxtel is een haalbaarheidsstudie voor Citymanagement uitgevoerd, gevolgd door een projectvoorstel.

In de gemeente Geldrop-Mierlo zijn we gevraagd om de adviesgroep Centrumplan Mierlo voor te zitten als onafhanklijke deskundige. De verschillende partijen werken hier samen aan de opstelling en uitvoering van het masterplan centrum Mierlo.

In Rosmalen is in 2010 een plan van aanpak voor het centrummanagement opgesteld.

Opdrachtgevers
Stichting Centrummanagement Heerlen
Gemeente Boxtel
Gemeente Geldrop-Mierlo
OV Rosmalen