Welkom bij Adviesbureau Theelen

Adviesbureau Theelen is al meer dan 25 jaar uw wegwijzer in ruimtelijke ordening. Sinds 1990 geniet Adviesbureau Theelen het vertrouwen van vele opdrachtgevers (zowel particulier als zakelijk) op het gebied van onderzoeks- en adviesactiviteiten op het raakvlak van de ruimtelijke ordening en economie. Het werkterrein is in deze praktijksituaties vaak toegespitst op de algemene problematiek van de bedrijfshuisvesting in al zijn facetten: van marktonderzoek bij een nieuwe vestigingsplaats, tot het veilig stellen van de bestaande vestiging in een zich voortdurend veranderende ruimtelijke context.

Onderzoek en advisering is van toepassing bij zowel individuele probleemsituaties, alsmede bij collectieve projecten. In collectieve zin moet hierbij in de praktijk gedacht worden aan groepen van bedrijven op een bepaalde locatie, zoals winkelcentra of winkelgebieden.

Op het gebied van ruimtelijke plannen voor de retail en de horeca hebben wij als bureau een gedegen naam en expertise opgebouwd, tot uiting komend in opdrachten voor zeer uiteenlopende marktpartijen uit het bedrijfsleven.

Onze opdrachtgevers zijn vaak afkomstig uit de detailhandel zoals supermarkten, bouwmarkten, tuincentra en individuele bedrijven. Het betreft veelal vraagstukken over vestiging en/of uitbreiding. Dit soort vragen worden ook regelmatig gesteld door vastgoedbedrijven en makelaars.

In bestuursrechtelijke procedures staan wij eveneens bedrijven bij vanwege onze kennis en ervaring met bestemmingsplannen en aanverwante zaken. In een aantal procedures fungeert ons bureau als deskundige bij detailhandelsvraagstukken t.b.v. de advocatuur.

Ook voor particuliere opdrachtgevers staan wij klaar om samen oplossingen te bedenken wanneer plannen vastlopen op gemeentelijke regels uit bestemmingsplannen.  Met woningsplitsing en het verkrijgen van bouwtitels op percelen waar dat niet mogelijk is, kunnen wij ook voor particuliere opdrachtgevers maatwerk leveren.

Waar we zelf de specifieke kennis niet in huis hebben wordt samengewerkt met een aantal bureaus voor o.a. de digitalisering van ruimtelijke plannen, voor bodem- en geluidonderzoeken, archeologie, externe veiligheid en architectuur.

 

Een greep uit onze opdrachtgevers