Bestemmingsplan “Pension Kelmonderhofweg 14” gemeente Beek
25 juni 2015
Ruimte voor ruimte projecten
25 juni 2015
Toon alles

Projectafwijkingsbesluit artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wabo ten behoeve van de herinrichting woonzorgcomplex Prônk-eppelke Belfeld in opdracht van Woonservice Urbanus te Belfeld. Uitgangspunt voor de herontwikkeling van het project was een gefaseerde ontwikkeling van de activiteit slopen en (her)bouwen.

Het project is in samenwerking met Janssen Wuts Architecten BV te Baarlo www.janssenwuts.nl onderbouwd voor de ruimtelijke procedure.