Zorgwoningen
25 juni 2015
Bestemmingsplanwijziging Belfeld
25 juni 2015
Toon alles

In de gemeente Weert is voor Ruimte voor Ruimte Limburg Beheer BV een bestemmings-plan opgesteld “Ruimte voor Ruimte kavels” aan de Hakkeweg en Kievitspeelweg.

Voor beide locaties was de voor Limburg geldende “Ruimte voor Ruimte” regeling van toepassing die onderdeel uitmaakt van het Provinciaal Omgevings Plan. Door de bouw van kwalitatief hoogwaardige woningen op passende locaties toe te staan, in ruil voor de sloop van bestaande agrarische bedrijfsgebouwen, verbetert de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit.

Vergelijkbare projecten zijn in Horn (Hornerweg) en Nederweert (Winnerstraat) opgesteld.