Actuele projecten 2016
19 mei 2016
Actuele projecten 2018
14 november 2020
Toon alles

Actuele projecten 2017

1. Verbouwing winkelpand tot 2 woningen Biest 24-26 te Weert.

Voor een particuliere opdrachtgever is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld ten behoeve van de realisering van 2 woningen in een leegstaand winkelpand. Het betreft een Wabo-projectbesluit (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor het afwijken van het bestemmingsplan.

2. Woningbouw Maasbracht gemeente Maasgouw.

Voor een zakelijke opdrachtgever is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld ten behoeve van de realisering van een appartement op een bovenruimte in Maasbracht. John Wolters Architektuur
heeft het ontwerp verzorgd. De procedure zal in de loop van 2017 afgerond worden met een omgevingsvergunning.

3. Opstellen wijzigingsplan Montfort gemeente Roerdalen.

Voor een zakelijke opdrachtgever is gestart met het opstellen van een wijzigingsplan t.b.v. een burgerwoning op een voormalig agrarisch perceel in Montfort. De ruimtelijke onderbouwing is
uitgebreid van opzet met een aantal deelonderzoeken zoals bodem, geluid en flora/fauna. De procedure van het project zal in de 2e helft van 2017 opgestart worden.

4. Woningbouw Dorpsstraat Asenray-Roermond.

Voor een particuliere opdrachtgever is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld ten behoeve van de nieuwbouw van een woning aan de Dorpsstraat te Asenray. De procedure voor de omgevings-vergunning start medio 2017.

5. Gebruikswijziging voormalige bedrijfswoning naar burgerwoning Asenray-Roermond.

Voor een particuliere opdrachtgever is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld t.b.v. het omzetten van een agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning op het adres Straat 24 te Roermond, met een Wabo-projectbesluit (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

6. Ruimtelijke onderbouwing honden- en kattenpension Baexem.

Voor een particuliere opdrachtgever is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld ten behoeve van de realisering van een honden- en kattenpension in het buitengebied van Baexem in de gemeente Leudal. Het betreft een Wabo-projectbesluit (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor het afwijken van het bestemmingsplan.

7. Bestemmingsplan Veestraat 12 Swalmen.

Voor een particuliere opdrachtgever is een bestemmingsplan opgesteld voor het verkrijgen van een bouwtitel op een agrarische bestemming in de gemeente Roermond.  Het plan zal eind 2017 in procedure worden gebracht.

8. Ontwikkeling garageboxenplan Roermond.

Voor Heuts Onroerend Goed BV te Hoensbroek is een principeverzoek ingediend voor het realiseren van een garageboxenplan in Roermond.  De gemeente Roermond heeft positief beslist en het plan zal begin 2018 verder uitgewerkt worden met een op te stellen ruimtelijke onderbouwing.  Het betreft een Wabo-projectbesluit (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor het afwijken van het bestemmingsplan.

9. Verbouwing bovenwoning tot 3 appartementen in Heerlen-centrum.

Voor een particuliere opdrachtgever is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het verbouwen van een bovenwoning tot 3 appartementen. F. Lahaye Architekt te Weert heeft het ontwerpplan opgesteld.

10. Woningbouw Maasbracht gemeente Maasgouw.

Voor een particuliere opdrachtgever is in Maasbracht een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de realisering van een vrijstaande woning in de kern Maasbracht. De omgevingsvergunning is inmiddels verleend.

11. Uitbreiding bestaande woning Kessel.

Voor een particuliere opdrachtgever is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de uitbreiding van een woning in het buitengebied , die niet passend was in het bestemmingsplan. Janssen Wuts Architecten te Baarlo  heeft het ontwerp verzorgd.

12.