Rapportage bedrijvenonderzoek, Handelscentrum Bergerweg Sittard

Second opinion “Actualisatie Distributie Planologisch Onderzoek Heerlen-Centrum”
24 juni 2015
Distributie-planologisch onderzoek modewarenhuis
24 juni 2015
Toon alles

In opdracht van de Vereniging Behoud Handelscentrum Bergerweg is een bedrijven-onderzoek uitgevoerd om te komen tot een “ondernemersvisie” voor Handelscentrum Bergerweg in de gemeente Sittard-Geleen. Met een ondernemersonsderzoek is het Koopcentrum in beeld gebracht.

Doel van de onderbouwing was primair de economische potentie van het Handelscentrum op hoofdlijnen te onderzoekn, om de gemeente met kwantitatieve en kwalitatieve argumenten te overtuigen van de mogelijkheden van het Handelscentrum op grond van het verleden, heden en toekomst. Met het bedrijvenonderzoek was het mogelijk om een ruimtelijk-economisch plan op te stellen, dat als actieprogramma voor de Bergerweg kan dienen. De toekomstige positie van het Handelscentrum is betrokken bij de vaststelling van de Retailstructuurvisie van de gemeente Sittard-Geleen.