Uitbreiding Gamma Bouwmarkt te Echt
24 juni 2015
Toon alles
  • Opdrachtomschrijving  Ruimtelijke onderbouwing met diverse deelonderzoeken en effectrapportages.

Vanaf 2005 is Adviesbureau Theelen betrokken bij de planvorming en realisering van het project “Huis & Tuin Boulevard in de gemeente Roermond. Dit project betreft de gefaseerde ontwikkeling van een perifeer detailhandelscluster in de oostelijke stadrandzone van Roermond met als thema “Huis & Tuin”.

In 2005 is voor de 1e fase een ruimtelijke onderbouwing opgesteld met diverse deelonderzoeken voor de bestaande Intratuin (thans Praxis Tuincentrum) en de verplaatsing van de bestaande bouwmarkten Praxis, Gamma en de woonzaak Leen Bakker. De 1e fase is gerealiseerd met een vrijstellingsprocedure artikel 19, lid 1 Wet op de Ruimtelijke ordening (WRO).

In 2006 en 2009 zijn ruimtelijke onderbouwingen opgesteld ten behoeve van de inpassing van de supermarkten Aldi en Lidl via vrijstellingsprocedures WRO.

Ten behoeve van de ruimtelijke procedures zijn door AT alle ruimtelijk-economische effectrapportages uitgevoerd voor de onderbouwing van het detailhandelsprogramma. De verleende vrijstellingen en vergunningen zijn vervolgens door vertaald in het bestemmingsplan “Noordelijke- en Oostelijke Stadsrand” van de gemeente Roermond.

In alle gevoerde procedures waren de aspecten bodem, archeologie, flora & fauna en verkeer/parkeren belangrijke onderleggers welke in samenwerking met andere bureaus uitgevoerd zijn.

Voor het onbebouwde blok E is een ruimtelijke procedure (projectbesluit) doorlopen voor de realisering van een Woonatrium rondom het thema ‘wonen’ in 2011-2012. Vanwege de veranderende marktomstandigheden is dit deelproject niet gerealiseerd.

De in 2008 geopende winkelconcentratie vormt ruimtelijk gezien één geheel met ca. 38.000 m2 bruto en ziet er modern en verzorgd uit. De boulevard heeft een regionale trekkracht, is goed bereikbaar met voldoende parkeergelegenheid en heeft, gezien vanuit de naamgeving, tevens een helder en herkenbaar profiel.

plattegrond-huis-en-tuinboulevard

Plattegrond Huis & Tuin Boulevard 2015