Bestemmingsplan “Zandstraat 22/24 en Zandstraat 56/58 Montfort”

Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning inzake nieuwbouw logistiek centrum UPS-SCS (Nederland ) BV
24 juni 2015
Bestemmingsplan “Bedrijf Schepersweg”
24 juni 2015
Toon alles

Het planvoornemen bestaat uit de bedrijfsverplaatsing en gebruikswijziging van Kurstjens Mechanisatie naar de huiskavel Zandstraat 22/24 en de samenvoeging van AutoService Montfort op de Zandstraat 56/58 tot één bedrijfskavel met een uitbreiding.

Het plan kan betiteld worden als een partiële herziening of een postzegelplan. Het begrip “postzegelplan” wordt in de ruimtelijke ordening al jarenlang gehanteerd en duidt op een bestemmingsplan dat wordt gemaakt om een concreet bouwplan of een concrete gebruiksbehoefte, in strijd met het geldende bestemmingsplan, mogelijk te maken. In rechterlijke uitspraken is als criterium voor het begrip postzegelplan het volgende geformuleerd: “een beperkt gebied, waarin één hoofdfunctie centraal staat en andere functies in het plan zelfstandige functies zijn, die nauwe samenhang met de hoofdfunctie vertonen”.

Het voorliggende bestemmingsplan voor de realisering van twee (bouw)plannen op een beperkt grondgebied, met één hoofdfunctie (Bedrijvenbestemming), heeft de kenmerken van een postzegelplan. Beide bedrijven hebben op basis van het nieuwe bestemmingsplan voldoende mogelijkheden om uit te breiden.

Bijzondere aspecten in het plan waren bodem en geluid. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en is bekend op www.ruimtelijkeplannen.nl als bestemmingsplan “Zandstraat 22/24 en Zandstraat 56/58 Montfort”.