Bestemmingsplan “Broekhin Zuid 13”
24 juni 2015
Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning inzake nieuwbouw logistiek centrum UPS-SCS (Nederland ) BV
24 juni 2015
Toon alles

Voor Necon BV te Beek is een bestemmingsplan opgesteld voor planologisch mogelijk maken van de uitbreiding van een bedrijfsgebouw op de locatie Middelweg 23 te Beek in de gemeente Beek. Necon BV is een staalbouwconstructiebedrijf. Het bedrijf heeft een nieuwbouwplan ontwikkeld voor de uitbreiding van het bestaande bedrijfsgebouw. Op het opslagterrein zal aansluitend op de achterste hal een uitbreiding gerealiseerd worden van ca. 388 m², met een bouwhoogte van 10,8 meter. De uitbreiding in de vorm van een nieuwe hal is bedrijfsmatig noodzakelijk i.v.m. het fabriceren van grotere staalproducten.

De planologische procedure is succevol doorlopen. Het plan is bekend op www.ruimtelijkeplannen.nl als bestemmingsplan “Middelweg 23 Beek”.