Bestemmingsplan “Hombergstraat 30” gemeente Echt-Susteren

Wijzigingsplan artikel 3.6 Wro “Albionstraat 26 Leunen”
25 juni 2015
Ruimtelijke onderbouwing Clubgebouw Stichting Jong Nederland
25 juni 2015
Toon alles

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het planologisch legaliseren van de strijdige (bouw)activiteiten van het perceel Hombergstraat 30 in St. Joost voor verblijfsrecreatie. De voormalige woning wordt verhuurd als vakantieverblijf en een voormalige schuur is zonder bouwvergunning verbouwd tot (bedrijfs)woning. Het recreatieve gebruik is in het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied Echt” niet toegestaan.

De relatief kleinschalige verblijfsrecreatieve functie van het complex is voldoende afgeschermd van een natuurgebied door de bedrijfswoning en het bijgebouw. Door de uitvoering van een compensatieplan (BOM+) zal het landschap tussen het plangebied en de woonbebouwing aan de Hombergstraat een kwaliteitsverbetering ondergaan.

Het plan is vastgesteld door de raad van de gemeente Echt-Susteren op 29 juni 2011 en te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl